REHBERLİK

EĞİTİM KOÇLUĞU MODÜLÜ

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, velilerimizle iş birliği içinde, uygun hedefler belirleyip, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.

ÖDEV VE DEVAMSIZLIK TAKİP MODÜLÜ

Öğrencilerimizi hedeflerine yönelik oluşturulan kişisel çalışma programı ve düzenli ödevlendirme ile takip ediyoruz. Devamsızlıklarıyla titizlikle ilgilenip velilerimizle bilgisi paylaşıyoruz.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Geleceğimizin teminatı olan gençlere ideal bir eğitim-öğretim sunma amacı taşıyoruz. Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, problem çözme becerisi gelişmiş, sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmek için, sistemli ve etkin bir rehberlik hizmeti sunmaya önem veriyoruz. Rehberlik hizmetlerimizin verimli olabilmesi için, eğitimin ilk adımı ve vazgeçilmez bir parçası olan aileler ile sağlıklı iletişim kurup, birlikte çalışmak önceliklerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimleri, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak izleyip, velilerimizin de bu sürece katılımı sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte öğrenci ve veli görüşmelerini düzenli olarak yapıp, gizlilik ilkesi gereğince titizlikle korumaya özen gösteriyoruz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Öğrencilerimizin her ders için ayrı ayrı başarı durumu grafiklerle takip ediyor, düzenli olarak konu tarama ve deneme sınavları uyguluyoruz. Öğrencilerimizin sınav sonuçlarını karşılaştırmalı analizlerle değerlendirip, vakit kaybetmeden başarısı için gerekli önlemleri alıyoruz.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Her öğrencinin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak eğitimin çeşitli metodlarından yararlanıyor ve her öğrencinin öğrenme süreçlerindeki ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Böylelikle öğrencimiz kendisinin bir birey olarak tanındığının ve önemsendiğinin farkına varmasını ve özgüveninin gelişmesini amaçlıyoruz.

ÖNLEYİCİ REHBERLİK

Öngörülebilir sorunların oluşmadan önce önlemini almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek bilgilendirici seminerler, gerekse grup çalışmaları yaparak öğrencilerimizi yaşanabilecek olumsuzluklardan korumaya çalışıyoruz. Örneğin; sınav kaygısı yaşanmadan önce, sınav kaygısı ve stresle baş edebilme yöntemleri konusunda seminer düzenlemek gibi.

AKADEMİK BAŞARI TAKİBİ

Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını çeşitli test ve envanterlerle birlikte ele alıyoruz. Başarının önündeki engelleri tespit edip çözüm üretilmesinde destek sağlıyoruz. Stres ve kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği, disiplinsizlik gibi problemleri öğrencilerimizle birlikte değerlendiriyor, uygun çözümleri birlikte buluyoruz. Öğrencilerimizin istikrarlı olarak programlı çalışmalarını sağlamak için sık sık kontrollerini yapıyor, başarı durumunu analiz ediyoruz. Verimli ders çalışma yöntemleri ve motivasyon konulu seminerler düzenliyor, velilerimizi de özellikle motivasyon artırıcı uygulamalar hakkında bilgilendirmeye gayret ediyoruz.